funiQ logo

Karmacs

Karmacs Zala megye keleti részén, a Gyöngyös-patak völgynek oldalában található, 800 fős lakosságú község.

Mivel Karmacson átfolyik a Karmacs-patak illetve több vízfolyás is, a településen 13 híd található, amelynél többel csak egyetlen másik település rendelkezik az országban.

Érdekesség, hogy a telkeken helyenként több ház is épült, melyek a mai napig is közöket alkotnak.

Túraajánlatok

Látnivalók

Szent Anna templom

Az egyhajós, félköríves szentélyzáródású barokk katolikus templom a XVIII. századból származik, majd 1862-ben restaurálták további stíluselemekkel bővítve.

Templomtorony

A temetőben áll egy, a XV. században, gótikus stílusban épített templom tornya, amelyet később 1760 körül barokk stílusban renováltak. A hajót 1895-ben lebontották, a kövekből építették a mai lelkészlakot. A tűzfalba beépítettek egy gótikus rózsa ablakot. A torony előtt egy múlt századi temetőkereszt látható barokkos korláttal.

Története

Karmacs a XIII. században létrejött település, amely ekkor két jól elkülöníthető részből, a nemesi Kiskarmacsból és a várnépek (később jobbágyok) által lakott, később Nagykarmacsnak nevezett településrészből állt. A település első említése 1340-ből való.

1505-ben épült Kiskarmacs temploma, ám a század végére a többi településrésszel együtt hosszabb időre elnéptelenedett a török pusztításai miatt. A XVII-XVIII. század során a törökök pusztításai, majd járványok tizedelték a falu lakosságát.

A település nagyobb ívű fejlődése a XVIII. század végén indult meg, egyre több iparos jelent meg a településen. Mindazonáltal a mezőgazdaság még a XX. században is túlsúlyban volt a községben. 1945 után a falu képe nagyban megváltozott, új utca is épült. 1973-ban a környék termelő szövetkezeteinek központjává vált, majd 1976-tól a körjegyzőség székhelye is. A termelő szövetkezetek felszámolását követően a falu gazdasága nagyban visszaesett, megnőtt az elvándorlás is. Manapság az idegenforgalomban próbál új utat keresni a település, amelynek hajtóereje a környék nyugodt, csendes jellege lehet.