funiQ logo

Csókakő

A Vértes déli lábán fekvő község, a 81-es főútról leágazó bekötőúton közelíthető meg.

vár
Vár Fotó: funiQ

Túraajánlatok

Csókakőt elsősorban az Országos Kéktúra kapcsolja a Vértes turistaút-hálózatához. A K jelzésen indulva Gántra, a Pj vagy a Z jelzésre váltva Mórra juthatunk, a Zj Csákberény felé teremt kapcsolatot. Csókakő szőlői a Móri borvidékhez tartoznak, a település északi részén vezet az Ezerjó borút nyomvonala, mely Csákberény és Csókakő között a Kb jelzéssel megerősítve halad.

Látogatható borpincék:

Bognár Endre

Cím: Nagysalló u. 10.
Tel.: +36 22 422 269

Bognár Gábor,

Kossuth u. 64.,
Tel.: +36 22 422 033
L jelzés a várfal és a szikla között
L jelzés a várfal és a szikla között Fotó: funiQ
Szent Flórián szobor (Kanalas Sándor alkotása, 2012)
Szent Flórián szobor (Kanalas Sándor alkotása, 2012) Fotó: funiQ

Látnivalók

A Vértes déli letörésének kis szirtjén álló gótikus várat a XIII. század második felében kezdték építeni. A vár telepítésénél fontos szempont volt, hogy kis alapterületű hegytetőre épüljön, mert rövidebb hosszúságú védőfal is elegendő volt és nem kellett hozzá nagy létszámú várőrség. Ez a legrégebbi várrész a ma látható romoknak csak töredékét (kb. 28x15 m), a 8–10 méterrel az alsóvár fölé magasodó felsővár északi részét jelenti. Ennek a XIII. századi erősségnek jellegzetessége az északkeleti sarkán álló öregtorony (donjon). A toronytól nyugatra a palota állt, a várudvaron pedig kerek alaprajzú ciszterna volt. Ezek mellett sok kisebb tárgyi emléket találtak ebben a várrészben, köztük egy aranyozott bronzkereszt töredékét, mely a híres limoges-i ötvösök munkáival mutat rokonságot. A XIV. században a várudvart négyszögletessé alakították és a keleti részét beépítették.

vár
Vár Fotó: funiQ

A XV. század folyamán mintegy háromszorosára bővíttették a Rozgonyiak a várat, a felsővár köré megépíttették az alsóvárat. Ennek legismertebb része a kaputorony, s díszítőelemeiből arra következtetnek, hogy az alsóvárral együtt még Zsigmond korában épült. Ugyanebben az időben emelték a várkápolnát is, melynek freskótöredékei, gótikus boltozatának szépen festett darabjai és a szentségtartó fülkéje az 1960-as években még látható volt.

A hódoltság alatt a törökök továbbmélyítették a kutat, a felsővár északnyugati részét ötszögű bástyává alakították, műhelyként a felsővárhoz kapcsolták a kápolnát, a kapu elé barbakánt (védművet) emeltek, megerősítették a várfalat és mecsetet építettek a várudvarra. Miután a várra már nem volt szükség, 1691-től üresen állt, az enyészettől csak a ma is folyamatban lévő műemléki helyreállítás mentette meg.

vár
Vár Fotó: funiQ

A romoktól szép kilátás nyílik a Móri-árok völgyteknőjére és a Keleti-Bakonyra.

A római katolikus templomot 1772–-73 között Szent Donát, a szőlősgazdák és szőlőskertek védőszentje tiszteletére építették, majd 1863–-66 között átalakították. 1944 decemberében a templomot felgyújtották, de a község lakói közadakozásból, önerővel újjáépítették.

Szent Donát római katolikus templom
Szent Donát római katolikus templom Fotó: funiQ

Műemlék jellegű épület az eklektikus stílusú Szent Donát-kápolna.

További látnivaló az Almagyarosi-dűlőn álló szép népi pince. A település határában húzódik a Jordán-parkerdő, ahol lehetőség nyílik pihenésre és sportolásra.

Története

Területe már az ősidők óta lakott. Az újkőkorból, a vonaldíszes kultúra kései szakaszából kerültek elő emlékek, a későbbi időkből pedig egy ismeretlen korú földvár maradványai találhatók a környéken. A Bödön-kút dűlő területén a római korban villagazdaság volt. Csókakő középkori történelme szorosan összefonódik a fölé magasodó, erdők övezte sziklanyúlványon álló várral . 1299-ben említik először írások, de egy 1323-ból származó oklevél szerint már évtizedekkel korábban állhatott. A neve kezdetektől fogva Csókakő (Csoukaku) volt. A Csóka (Chowka) név egyesek szerint az István becenevének, az Istókának tovább becézéséből származik, valamelyik tulajdonosáról kaphatta, talán Csák Istvánról.

A vár építésére kiemelkedő földrajzi és stratégiai helyzete tette alkalmassá ezt a helyszínt, ugyanis itt, a Vértes előterében (a mai 81-es főúttól a hegységhez közelebb) haladt a Győrőn és Fehérváron is átvezető (hadi)út, melyet még a tihanyi alapítólevél is megemlített. A vár építését IV. Béla tatárjárás utáni rendelete indíthatta el. A Csákok vértesi uradalmi központja köré szerveződő várrendszer tagja volt és Fehérvár után a vármegye második legfontosabb erőssége lett. 1326-ban Csókakő királyi kézbe került. A vár katonai jelentősége fokozatosan csökkent, előtérbe került gazdasági szerepe, ezért Károly Róbert megnövelte a várbirtokhoz tartozó falvak számát. A későbbiekben Luxemburgi Zsigmond elzálogosította, így 1423-tól a Rozgonyiaké lett a vár használati joga. 1490-től ismét királyi tulajdon lett, majd II. Ulászló Corvin Jánosnak adományozta, aki három év múltán zálogba adta Egervári Lászlónak.

vár, a bástya a szomszéd szikláról fotózva
Vár, a bástya a szomszéd szikláról fotózva Fotó: funiQ

Ezt követően sokszor cserélt gazdát, birtokosai közt voltak a Törökök, a Bebekek, a Bakithok, a Kanizsayak, az Újlakiak és a Szapolyaiak is. 1534-ben Nádasdy Tamás tulajdonába került, és a családé maradt a török hódoltság végéig. 1543-–1687 között végvári helyzetbe került, de korszerűtlensége és kis létszámú (20–50 fő) helyőrsége miatt hol török, hol magyar kézen volt. A vár alatt zajlott az 1601. október 15-i sárréti csata, mikor a 13 ezer fős császári haderő győzelmet aratott a háromszoros török túlerővel szemben. Nádasdy Ferencnek a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatti kivégzése után, 1671-ben birtokaival együtt Csókakő is a kincstárra szállt. 1678-ban Széchényi György kalocsai érsek kapta meg adományként, de később visszaszállt a koronára és 1691-től a Hochburg–Lamberg családé lett. A vár 1686-ban véglegesen visszakerült a magyarok kezébe. Az erősség még a XVIII. sz. folyamán is viszonylag jó állapotban volt, de elhagyottsága miatt lassú pusztulásnak indult, olykor előfordult, hogy kincskeresők kutattak a romok közt.

Régészeti kutatását Rómer Flóris kezdte el (ekkor már a turizmus kedvelt célpontja volt), de csak 1953-ban nyilvánították műemlékké. 1960–-1962 között megindultak a régészeti feltárások és a műemléki helyreállítások, de a közeli Tác (Gorsium) és a székesfehérvári koronázótemplom régészeti kutatásai miatt a várat ismét elhanyagolták, romlása pedig felgyorsult. Csak 1995-ben kezdődött meg az újbóli feltárása, helyreállítása napjainkban is tart. Csókakő község a fölötte álló várról kapta a nevét, de a középkorban ez a név kizárólag a várat illette, a település neve pedig Váralja, ill. Csókakőváralja volt.

Történelme folyamán mindenkori földesura a vár birtokosa volt. A plébániáját már a XIV. sz.-ban említették az írások. A török korban elnéptelenedett, új lakóit Lamberg gróf telepítette be. A falu megélhetését a szőlőművelés, valamint az állattenyésztés jelentette. 1772–-73-ban felépült Csókakő Szent Donátról elnevezett temploma, de csak 1788-ban lett önálló az egyháza, addig Bodajk filiája volt.