funiQ logo

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely az Alföld dél-keleti részén, Szegedtől 25 km-re található. Az ország második legnagyobb közigazgatási területével rendelkező megyei jogú város a dél-alföldi régió jelentős oktatási, gazdasági, kulturális és művészeti centruma.

Rapcsák András szobra

Természeti vonzereje földrajzi fekvéséből adódik. Arculatának két meghatározója az alföldi táj varázsa, valamint a Tisza és holtágainak jelenléte. A napsütéses órák száma a környéken a legmagasabb.

A táj nyugalma és szépsége vonzza az alkotókat, így jelentős és színes művészeti élet alakult ki. A népművészet Hódmezővásárhelyen és környékén egyedülálló. A vásárhelyi gyapjúhímzés gazdag motívumvilága, a népi fazekasság sokszínűsége, a fafaragók és bőrdíszművesek keze munkái híven őrzik a múltat. 

A népi folklórt kórusok, néptánc együttesek őrzik, és a népi mesterségek sem tűntek el. Ismerik még a hálószövés, a vesszőfonás technikáját, művészi színvonalúak a fafaragás mestereinek munkái.

Látnivalók

Városháza A Kossuth tér déli oldalán található eklektikus épület Ybl Lajos (Ybl Miklós unokaöccse) terve alapján épült 1892-93-ban. Érdemes megtekinteni az 56 méter magas torony körsétálójából elénk táruló panorámát. Az épületben található Fahonvéd című szobor egy igen korai I. világháborús emlékmű 1918-ból.

Városháza
Városháza Fotó: funiQ

I. világháborús emlékmű Az I. világháborúban harcoló mintegy 15 000 vásárhelyi embernek állít emléket a Városháza előtt álló lovasszobor. Az ágaskodó lován harcoló huszárt ábrázoló emlékmű Pásztor János alkotása 1938-ból. A szobortalapzaton világháborús harci jeleneteket bemutató reliefeket láthatunk.

Fekete Sas Rendezvényház Az eklektikus épület 1905-ben Pártos Gyula tervei alapján épült fel. Nagytermét hatalmas tükrök, szecessziós páholyok és gipsz domborművek teszik lenyűgözővé. Az egykori szálloda ma rendezvényeknek és egy kávéháznak ad otthont. Itt található Közép-Európa második legnagyobb oszlop nélküli bálterme.

Fekete Sas szálló, rendezvényház
Fekete Sas szálló, rendezvényház Fotó: funiQ

A Takarékpénztár épülete 1906-1907-ben épült fel a Kossuth tér északi oldalán a Müller Miksa által tervezett impozáns szecessziós épület. Kupoláján Merkúrt, a kereskedők és pénzváltók ókori római istenét láthatjuk. Az épület belsejében is mindenütt jelen van a szecesszióra jellemző növényszerű vonalvezetés és minták.

Kaszinó Az egykori Kaszinó Egylet székházát 1900-1901-ben építették Sándy Gyula tervei alapján. Az L-alaprajzú épület stílusára egyfajta magyaros szecesszió jellemző: a tipikus növényi vonalvezetés mellett megjelenik a népies faragott fa is, eredeti tervében még egy székelykapu is szerepelt.

Alföldi Galéria Egy 1820 és 1822 között épült klasszicista épület ad otthont az Alföldi Galériának. A kiállítás az első dokumentált vásárhelyi festőtől, Gosztonyi Józseftől mutatja be a város képzőművészetét egészen a jelenig. Itt kapott helyet a már több mint 60 éve minden októberben megrendezett Őszi Tárlat is.

Emlékpont Az Emlékpont kiállítása a legkorszerűbb kiállítási technológiákkal és múzeumpedagógiai lehetőségekkel élve teszi láthatóvá és érthetővé azokat a történelmi hatásokat, amelyek Hódmezővásárhelyt és lakóit érték a kommunista diktatúra öt évtizedében.

Emlékpont
Emlékpont Fotó: funiQ

Református ótemplom 1714-ben épült tornyával az ótemplom Hódmezővásárhely legrégebbi téglaépülete. 2012-es felújítása óta berendezése is újra XVIII. századi pompájában díszeleg. A templom az ország egyik legrégebbi toronyórájával is büszkélkedhet. Mellette látható az 1740-ben épült népi barokk magtár épülete.

Református Ótemplom
Református Ótemplom Fotó: funiQ

Református újtemplom A város második református templomát 1792-ben kezdték el építeni Fischer Boldizsár és fia, Ágoston tervei szerint. Az egyhajós, csehsüveg boltozatú épület a késő barokk stílusjegyeit hordozza magán, támpillérein és a karzat alatt pedig fonatos copf díszítéseket is megfigyelhetünk.

Szent István-templom A templomot Fábián Gáspár tervei alapján 1935-1937 között építették az ókeresztény bazilikák stílusában. 60 méter hosszú főhajóját 11 falpillér támasztja. Korbuly Ferenc festette freskója magyar és lengyel szenteket ábrázol, mellékoltárát carrarai márványból készítette egy olasz mester.

Szentháromság-templom Az egyhajós katolikus templomot 1752 és 1758 között építették barokk stílusban, majd Ybl Miklós tervei alapján két oldalhajóval bővítették 1860-ban. Figyelemre méltó főoltára, amelyet az 1873-as bécsi világkiállításon vásároltak, illetve 1766-os barokk szószéke.

Szentháromság-templom
Szentháromság-templom Fotó: funiQ

Szerb ortodox templom A XVII. században Hódmezővásárhelyen letelepedő görög családok építtették a templomot, amelynek hajója 1783-ban, tornya pedig 1806-ban készült el. A késő barokk, copf stílusban épült templom gazdagon díszített belsőt rejt. A keleti templomokra jellemző ikonok nagy része eredeti balkáni alkotás.

Szerb ortodox templom
Szerb ortodox templom Fotó: funiQ

Zsinagóga Az eredetileg 1852 és 1857 között épült templom mai, eklektikus, mór és szecessziós díszítésű kinézetét 1906 és 1908 között, Müller Miksa tervei alapján nyerte el. A zsinagóga telkén 2004-ben megnyílt a Magyar tragédia 1944 című kiállítás, amely hazánk első vidéki, állandó Holokauszt kiállítása.

zsinagóga
Zsinagóga Fotó: funiQ

Árvédelmi fal Az 1879-es szegedi nagy árvíz hatalmas pusztításának hatására kezdték el építeni a 17,5 km hosszan földből és 3 km hosszan téglából készült árvízvédelmi falat. A védfalat 1879 és 1881 között húzták fel, és azóta is egyedülálló alföldi látványosságnak számít.

árvédelmi fal
Árvédelmi fal Fotó: funiQ

Tornyai János Múzeum A múzeum állandó kiállítása a térség újkőkori emberének életmódját mutatja be. A tárlat során a Körös-kultúra egy rekonstruált házát is láthatjuk. A pincében megtekinthetjük a múzeum helytörténeti, néprajzi és képzőművészeti gyűjteményének mintegy 1500 darabját kronologikus sorrendbe szedve.

Belvárosi Fazekasház A XIX. század második felében Hódmezővásárhely volt az alföldi fazekasság fellegvára. A Belvárosi Fazekasházban megismerkedhetünk a fazekasság történetével, illetve megtekintetjük Ambrus Sándor fazekasmester munkásságát. Az érdeklődő korongozhat, festhet, agyagot is gyúrhat.

Csúcsi fazekasház A csúcsi városrészben található múzeumot Vékony Sándor fazekasmester 1850 és 1880 között épült házában rendezték be. A csúcsi fazekasok számítottak a város mesterei közül a legszegényebbnek, ezt jól érzékelteti a múzeum eredeti berendezése, illetve Vékony Sándor egykori műhelye is.

Szent István-templom A templomot Fábián Gáspár tervei alapján 1935-1937 között építették az ókeresztény bazilikák stílusában. 60 méter hosszú főhajóját 11 falpillér támasztja. Korbuly Ferenc festette freskója magyar és lengyel szenteket ábrázol, mellékoltárát carrarai márványból készítette egy olasz mester.

Népművészeti Tájház Az Árvédelmi fal közelében találhatjuk a XIX. század fordulóján épült egykori gazdaportát. A vályogfalú, nádtetejű főépületben megtekinthetjük a vásárhelyi fazekasság és hímzés remekeit, az udvaron pedig a hagyományos paraszti életmód tárgyait láthatjuk.

Németh László Emlékszoba A magyar irodalom jeles alakja több szálon is kötődik a városhoz, így a róla elnevezett könyvtárban egy róla szóló kiállítást is megtekinthetünk. A Németh László emlékszoba tárgyai és tablói bemutatják az író életművét és vásárhelyi tanítói munkásságát.

A város szívében, nagy kiterjedésű, ligetes, parkos környezetben elterülő Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda a helyi sportélet szerves részét képezi. A strand minősített gyógyvizével, szabadtéri medencéivel, a fedett uszoda nemzetközi sportrendezvények megtartására alkalmas versenymedencéjével és kiszolgáló egységeivel, valamint masszázzsal, szaunával és más, pihenést, gyógyulást elősegítő szolgáltatásaival várja a látogatókat. 

A környék vizekben gazdag, a Tisza és holtágai, a kisebb folyók és a magántavak remek lehetőségeket nyújtanak a vízisportokat, a horgászatot, vagy egyszerűen csak a természetes környezetet kedvelőknek.

A városban több lovas farm is működik, ahol a lovaglás szerelmesei hódolhatnak hobbijuknak. Hódmezővásárhelyen minden év áprilisában kerül megrendezésre az Alföldi Állattenyésztési Napok és a Szent György napi Juhászverseny, amik százezres tömeget vonzanak a városba.

Állandó rendezvények: június végén a Zene Ünnepén néptánccsoportok, népzenei koncertek szórakoztatják az érdeklődőket. 

Szent István napján a borfesztivál mellett könnyűzenei koncerteken, operettgálán, musical varázson, gyermek játszóházban, aszfalt rajzversenyen kapcsolódhatnak ki.   

Minden év októberében nyílik meg a hagyományos Őszi Tárlat. Nagy hagyományokra visszatekintő kulturális esemény, melynek célja ismert és kevésbé ismert, kezdő és nagy hírnévnek örvendő alkotók műveinek felsorakoztatása és bemutatása. A kiállítás az Őszi Hetek rendezvénysorozat nyitó akkordja. Az Őszi Hetek a város és régió civil szervezeteit mozgósító sokszínű programsorozat, minden év október és november hónapjában kerül megrendezésre.

Története

A város környéke már az újkőkorban is lakott volt, a honfoglalás után pedig Ond vezér, majd a Kalán nemzetség uralkodott a vidéken. Eredetileg két település, Hód és Vásárhely helyezkedett el itt, rájuk vonatkozó első írásos forrásaink a XIII. századból valók, és a tatárjárás helyi pusztítását jegyezték le.

A XV. században a már egyesült Hód és Vásárhely megkapta a mezővárosi rangot akkori földesurától, Hunyadi Jánostól. A település rohamos fejlődésnek indult, de miután a török hódítás elérte a régiót, Hód-Vásárhely évekre kiüresedett, és csak a XVIII. században települt újra Károlyi Sándor birtokaként.

Az 1848-49-es forradalom során Kossuth Lajos helyi toborzó beszédének hatására az elvártnál jóval többen csatlakoztak a szabadságharchoz. A dualizmus idején tovább fejlődött a település, kialakult polgári jellege, a szegedi árvíz hatására pedig árvízvédelmi fallal vették körbe. Ennek a kornak köszönhetjük a városképet máig meghatározó Kossuth téri épületeket is.

A XX. század történelmi tragédiái Hódmezővásárhelyen is rajta hagyták nyomukat. Több kiállítás, mint például Magyar tragédia 1944 kiállítóhely és az Emlékpont is emlékét állít ezeknek az eseményeknek.