funiQ logo

Evangélikus és református templom, Hévíz

Hévíz lakosai között viszonylag kevés a református és az evangélikus hitű, így hosszú ideig saját temploma sem volt egyik felekezetnek sem. A reformátusok sokáig magánházakban és a Gyógyfürdőkórház kultúrtermében tartották az istentiszteleteket. Az evangélikusok is több helyen tartották miséiket, így a helyi mozi kistermében, az egyik helyi hotel társalgójában és a kórház kultúrtermében.

Hévíz vezetése 1994-ben a két felekezet rendelkezésére bocsátott egy telket, itt tették le a mai templom alapkövét 1997 nyarán. A Szeghalmy Bálint nagyváradi születésű építész tervei alapján épült templomot az akkori evangélikus és református püspökök együtt szentelték fel 2008 telén.

A város déli részén lévő templomot az evangélikus és református felekezet egyaránt használja. Az épület tornyában található harang nyitott boltív alatt helyezkedik el.