funiQ logo

Református templom, Keszthely

Keszthely református templomát 1932-ben szentelték fel, többek között Móricz Zsigmond magyar író jelenlétében. A Helikon ligettel szemben álló templom díszítése fából készült, ahogyan tornya is fával van borítva. A református templomon látható kopjafák mintázatához hasonlatos fafaragások, a különféle kalotaszegi stílusjegyek az erdélyi építészetet idézik. Az épületet maga a tervező, Szeghalmy Bálint inkább népiesen magyar stílusúnak nevezte. A tervek elkészítéséhez a kálvinista egyszerűséget, a templom környékén álló villák stílusát, és különféle magyaros irányzatokat ötvözött. Az épület tornyát azonban ő maga is erdélyi jellegűnek tartja.

A 9 hónap alatt elkészült templom és paplak felépítésében még a helyi papok és presbiterek is részt vettek.

A templom az évtizedek során több renováláson is átesett, 1959-60-ban megerősítették a tornyát, 2007-ben pedig felújították a templom külső falait. 

A toronyban található, "Gályarab" nevet viselő harangot Szlezák László öntötte. A harangot Süllye Komáromi István, ácsi lelkész ükunokája adományozta a templomnak. A lelkészt 1674-ben a pozsonyi vésztörvényszék - több száz protestáns paptársával együtt - fej- és jószágvesztésre ítélte, majd egy börtönben töltött év után Nápolyba szállították és eladták gályarabnak. Süllye Komáromi István 1676-ban szabadult ki a rabságból. Az ő tiszteletére nevezték el a harangot "Gályarabnak". A harang egyik oldalán egy gálya domborművét, alatta a gályarabok énekének első négy sorát láthatjuk.