funiQ logo

Szent István első vértanú-plébániatemplom, Somlóvásárhely

A barokk templomot 1788 és 1791 között emelték, külső falába egy római katona síremlékét is beépítették.

A templom belső terében szép, barokk festményeket láthatunk és bútorzata is díszesen faragott: a szószék a győri ferences templomból került ide, a sekrestyében látható szekrény a tüskevári pálos kolostor fafaragójának, Hingeller Jánosnak a remekműve.