funiQ logo

Kálvária-hegy, Buják

A községtől nyugatra található a Kálvária-hegy, amelyen egy kálvária, a Szent Anna-kápolna és egy remetelak áll. 

Kálvária

Keletkezésének pontos ideje nem ismert, de egy 1790-es feljegyzés szerint akkoriban három, fából faragott kereszt állt a Kálvária-hegyen. Miután ezeket egy vihar kidöntötte, új, kőből készült kereszteket állítottak a helyükre. Több szobor is itt kapott helyet, köztük Mária Magdolna és János apostol szobra is, amelyek ma a Szent Márton-templom előtti szabadtéri oltáron állnak. 

A kálváriát azonban újabb hatalmas vihar sújtotta, amiben a kálvária elemei ismét megsérültek. 1802-re sikerült mindent újjáépíteni. 

Boltozatos fülkékkel díszített kőfallal vették körbe a kálváriát, a fülkékbe pedig belekerültek a stációképek. 

kálvária

Az 1802-es felszentelésen még kállói és herencsényi hívek is megjelentek, a résztvevők száma pedig elérte a 3000 főt. 

A hegyen lévő kálvária azonban nem volt biztonságban, és 1859-ben egy viharos, szeles napon ismét kidőlt a kőből készült Szent Kereszt. Ezt követően egy Bécsből hozatott vas keresztet állítottak fel a korábbi helyén.

A kálvárián ma is álló kereszteket 1890-ben állították fel. Krisztus keresztje carrarai márványból készült, amelyet Budapesten faragtak. Ebben az évben lett a kálvária talaja lebetonozva.

1944 decemberében, a visszavonulási harcok idején ismételten károkat szenvedett a kálvária. A stációs „kápolnácskákat” szétverték a katonák, és ezekből készítettek mellvédet maguknak. A stációs képekre célba lövöldöztek. A front elvonulása után a házak javításához a „kápolnácskák” tégláit is széthordták.

1959-60-ban vandálok rombolták le a kálvária kőfalának egyik oldalát. A falból nagy köveket feszítettek ki, hogy ezzel a sarokfal leomlását siettessék, mivel észrevétlenül akarták lerombolni. Ekkorra a remetelak már üresen állt.

Szent Anna-kápolna és a remetelak

A kálvária 1802-ben történt felújításakor építették fel a hegyen, a kálvária új kerítése mellett a barokk stílusú Szent Anna-kápolnát, és mellé a kis lakást, amelyet remetelaknak neveztek el. A kápolna teljesen berendezett volt, a kis lakásba pedig beköltözött a "remete", aki valójában a falu szegénye volt. Az ő feladata volt a kápolna felügyelete és rendben tartása, a harangozás és a misék alatt pedig ő kezelte az orgonát. A munkák elvégzéséért cserébe a helyiek gondoskodtak a szegény emberről. 

Az 1800-as évek végén a kápolnát bővítették és felújították, a Kálvária-hegyre vezető út mentén pedig hét "kápolnácskát" alakítottak ki, amelyekbe a 14 stáció kép kapott helyet. A kálvária falán lévő stációfülkéket ugyanebben az időben befalazták. 

1961-62-ben felújították a kápolna megrepedt boltíveit, amelyek addig beszakadással fenyegettek. 

Szent Anna-kápolna a Kálvária-hegyen

1986-ban betörtek, és ellopták a kápolna szobrait és gyertyatartóit. Ezt követően helyezték át a főoltárképet és a harangot a Szent Márton-templomba.

Az 1990-es évektől kezdve egyre sűrűbben jelent meg a vandalizmus a kápolna és a kálvária történetében. A kápolna berendezését tönkretették, egy stációs képet elloptak, többet megrongáltak. 

2010 őszén kívülről felújították, emellett új berendezést és harangot kapott a kápolna. 

2011 óta egy második harang is került a toronyba, és már mind a kettő villamosenergiával működtethető. Új mészkő főoltára lett, új stáció sorozatot adományoztak neki, és az éjszakai kivilágításnak köszönhetően messziről, sötétben is jól láthatóvá vált a kápolna. 

A kálvária, a Szent Anna-kápolna és a remetelak is műemléki védelem alatt áll.