funiQ logo

Erzsébethelyi Evangélikus templom, Békéscsaba

Az Erzsébethely (Jamina) elnevezésű városrészben található Békéscsaba harmadik evangélikus temploma.

Az 1800-as évek második felére annyira megnőtt az evangélikus hívek száma, hogy a jaminai gyülekezet tagjai úgy érezték, új templomot kell építtetniük. A templom tényleges megvalósulása Linder Károly lelkész és Sztraka Ernő nevéhez fűződik. 

Az új evangélikus templom alapkövét 1875-ben tették le, egy évvel később pedig már fel is szentelték az épületet. 

Az Erzsébethelyi Evangélikus templom oltára eredetileg a békéscsabai Kistemplomban állt. A barokk oltárt két festmény díszíti. Az alsó, nagyobbik kép közepén a megfeszített Jézus, bal oldalán Péter apostol a Mennyország kulcsaival, míg jobb oldalán Pál apostol látható a hit kardjával és a Szentírással a kezében. A felső, kisebb kép Jézus és a samáriai asszony történetét meséli el, két oldalán csigamotívumon egy-egy harsonázó puttó ül. Az oltár két oldalán ión oszlopok állnak, felső párkányán kővázák, középen pedig Istenszem-motívum látható.

Orgonáját Zalánfy Aladár tervezte és a pécsi Angster orgonaépítő cég gyártotta le 1949-ben.